BINDING EFFECT

Αυτή είναι μια δεσμευτική συμφωνία μεταξύ σας και τηςspeed12.info(εμείς, εμείς, μη κερδοσκοπικός οργανισμός). Χρησιμοποιώντας την τοποθεσία στο Internet που βρίσκεται στο https: //speed12.info/ (ο ιστότοπος), συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν σε οποιονδήποτε χρόνο διαπιστώσετε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι απαράδεκτοι, πρέπει να φύγετε αμέσως από την Ιστοσελίδα και να σταματήσετε τη χρήση της.

FREE SHOWBOX PRIVACY POLICY

Σεβόμαστε το απόρρητό σας και σας επιτρέπουν να ελέγχετε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Μια πλήρης δήλωση της τρέχουσας πολιτικής απορρήτου μας μπορεί να βρεθεί από κάντε κλικ εδώ . Η πολιτική απορρήτου μας ενσωματώνεται ρητώς στην παρούσα συμφωνία με αυτήν την αναφορά

GOVERNING LAW

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα ερμηνεύονται σύμφωνα με και διέπονται από τους νόμους της Καλιφόρνια και των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς αναφορά σε κανόνες σχετικά με τις συγκρούσεις νόμων. Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται για χρήση από άτομα που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

MINIMUM AGE

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να έχετε πρόσβαση και να συμμετέχετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Εγγυώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και είστε σε θέση να συνάψετε τη Συμφωνία από νομική άποψη.

EBOOK SIGNUPS AND MAILINGS

Έχετε την επιλογή, αλλά όχι την υποχρέωση, να εγγραφείτε και να λάβετε ένα δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο από εμάς. Σε περίπτωση που το κάνετε, συμφωνείτε να λάβετε επιπλέον e-mail από εμάς εμπορικού χαρακτήρα.

EMAIL COMMUNICATIONS

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, συμφωνείτε ρητά και συμφωνείτε να λάβετε απαντήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς. Αυτές οι επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να είναι εμπορικές ή μη εμπορικές. Μη εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, διοικητικά ζητήματα και ανακοινώσεις αλλαγών στους παρόντες Όρους, στην Πολιτική Απορρήτου ή σε άλλη τεκμηρίωση ιστότοπου.

USE OF SOFTWARE

Μπορούμε να διαθέσουμε κάποιο λογισμικό από την Ιστοσελίδα. Εάν κάνετε λήψη λογισμικού από την Ιστοσελίδα, το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων και των εικόνων που περιέχονται ή παράγονται από το λογισμικό και των συνοδευτικών δεδομένων (συλλογικά, Λογισμικό), θεωρείται ότι σας παραχωρήθηκε άδεια από εμάς, για προσωπική, μη εμπορική χρήση στο σπίτι μόνο. Δεν μεταβιβάζουμε ούτε τον τίτλο ούτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Λογισμικό και διατηρούμε πλήρη και πλήρες τίτλο στο Λογισμικό καθώς και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό. Δεν μπορείτε να πουλάτε, να αναδιανείμετε ή να αναπαράγετε το Λογισμικό, ούτε μπορείτε να κάνετε αποσυμπίληση, αντίστροφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση ή μετατροπή του Λογισμικού σε μορφή ανθρώπινης αντίληψης. Όλα τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα ανήκουν στην Εταιρεία ή στους δικαιοδόχους της και δεν επιτρέπεται να τα αντιγράφετε ή να τα χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο.

COMPLIANCE WITH INTELLECTUAL PROPERTY LAWS

Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο, συμφωνείτε να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Η χρήση του ιστότοπου σας διέπεται ανά πάσα στιγμή και υπόκειται σε νόμους σχετικά με την ιδιοκτησία πνευματικών δικαιωμάτων και τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να μην ανεβάσετε, να μεταφορτώσετε, να προβάλλετε, να εκτελέσετε, να μεταδώσετε ή να διανείμετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο (συλλογικά, Περιεχόμενο), παραβιάζοντας τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους νόμους περί ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων και χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε παραβιάσεις οποιωνδήποτε σχετικών νόμων και για τυχόν παραβιάσεις δικαιωμάτων τρίτων που προκαλούνται από οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρέχετε ή διαβιβάζετε ή που παρέχεται ή με το αναγνωριστικό χρήστη. Το βάρος απόδειξης ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο δεν παραβιάζει νόμους ή δικαιώματα τρίτων ανήκει αποκλειστικά σε εσάς. Όλα τα ζητήματα του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων της Digital Millennium υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική DMCA, την οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του συνδέσμου DMCA στο κάτω μέρος της σελίδας.

INAPPROPRIATE CONTENT

Συμφωνείτε να μην μεταφορτώσετε, να μεταφορτώσετε, να προβάλλετε, να εκτελέσετε, να μεταδώσετε ή να διανείμετε με οποιονδήποτε άλλο περιεχόμενο το περιεχόμενο

  1. είναι δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, καταχρηστικό ή απειλητικό.
  2. υποστηρίζει ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελέσει ποινικό αδίκημα, να οδηγήσει σε αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με οποιονδήποτε άλλο ισχύοντα τοπικό, κρατικό, εθνικό ή αλλοδαπό νόμο ή κανονισμό.
  3. διαφημίζει ή ζητεί με άλλο τρόπο κεφάλαια ή αποτελεί πρόσκληση για αγαθά ή υπηρεσίες. ή
  4. παρέχει ιατρικές συμβουλές σε άλλους χρήστες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την παραλαβή, τη διαβίβασή σας ή άλλη διανομή οποιουδήποτε τέτοιου υλικού χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο και, κατά περίπτωση, να διαγράψουμε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό από τους διακομιστές του. Σκοπεύουμε να συνεργαστούμε πλήρως με όλους τους αξιωματούχους ή τους φορείς επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση τυχόν παραβίασης αυτών των Όρων ή των εφαρμοστέων νόμων.